Nicole Chan
New Films Company
Flat 5, 9/F, Siu Ping House,
Siu Hong Court, Tuen Mun,
Hong Kong, SAR
Tel: (852) 61272666
Fax: (852) 30129947
Email: nininicolechan@gmail.com


 

Taiwan Film Center
9F, No. 323, Sec. 1,
Fusing S. Road
Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-2-2703-6312
Fax: 886-2-2325-0512
Email: pc5388@gmail.com


 

Riverdrive Productions Ltd.
280 Riverside Drive, Suite 10K
New York, New York 10025
USA
Tel: 646 753 0023
Fax: 212 865 6983
Email: riverdrive.chan3@gmail.com

Rm.15, 7/F
Yau Tai House,
Tin Yau Court,
Tin Shui Wai, N.T.
Hong Kong, SAR
Tel & Fax: (852) 9376 4419
Email: sunchilap@yahoo.com.hk